SERVIS

BONUM Inženjering SERVIS

 

BONUM inženjering pruža usluge servsiranja radio komunikacionih uređaja koji su u garantnom roku kao i uređaja koji su van garantnog roka.  Servisne usluge su dostupne svim vlasnicima i korisnicima radio komunikacionih uređaja, distribuiranim od BONUM Inženjering ili od drugih distributera.

 

Servisne usluge za proizvode iz proizvodnog programa MOTOROLA Solutions, pružamo za:

  • Repetitore novijeg i starijeg datuma proizvodnje: SLR 5500, SLR 8000, SLR 1000, GR300, GR500, MTR2000 itd.
  • Prenosive / Ručne radio stanice:  

Serija GP ( GP320, GP340, GP380, GP388, GP344, GP360, GP644, GP688, GP900 i dr. );

- Serija DP ( Sve uređaje koji pripadaju serijama DP1000, DP2000e, DP3000e, Serija DP4000e, DP4000Ex );

Serija SL ( Sve uređaje koji pripadaju serijama SL1600, SL2600 );

Serija D4000e/4010e;   

Serija CP ( CP040, CP140, CP160, CP180 ); 

VISAR i druge prenosive / ručne radio komunikacione uređaje.

  • Mobilne / Kolske radio stanice:

Serija DM ( Sve uređaje koji pripadaju serijama DM1000, DM2000, DM4000 );  

Serija GM  (GM140, GM160, GM340, GM360, GM380 i dr. );

Serija CDM ( CDM1550, CDM750) i druge mobilne / kolske radio komunikacione uređaje..

  • Servis i prodaja prateće opreme: Ispravljači, Punjači baterija, Modemi itd. 

 

BONUM Inženjering pruža usluge servisiranja radio komunikacionih uređaja i drugih proizvođača.

 

BONUM Inženjering pruža usluge servisiranja i održavanja BAUER Kompressoren GmbH .

 

 

Prilikom servisiranja pomenutih uređaja, koriste se isključivo originalni delovi. 

Postoji mogućnost prodaje svih rezervnih delova koji se koriste prilikom servisiranja pomenutih uređaja.